Team GCE Blue Maritime

Knut Tore Aurdal, prosjektleder, og Juuni Elisabeth Vatne, markedssjef, i GCE Blue Maritime. Prosjektassistentene Ole Einar Olsen Rognes, Ingrid Lien og Reidar Skipø Øiestad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Juuni Elisabeth Vatne, markedssjef, med noen refleksjoner på tampen av året:

Forsterker ytterligere innsatsen inn mot New Blue Deal

I 2023 har GCE Blue Maritime Cluster ytterligere intensivert innsatsen for å styrke klyngens kompetanse og konkurransekraft. Vårt fokus har vært å fortsette arbeidet med å operasjonalisere «New Blue Deal»-strategien, med ambisjon om å bli verdens første uttslippsfrie maritime klynge. Med forankring i vår strategi og regjeringens satsning på økt maritim eksport har vi aktivt bidratt for å øke klyngens kommersielle og faglige innovasjonsevne inn mot det grønne skiftet.…
Start video

Den Maritime Klyngekonferansen 2023

Årets klyngekonferanse fokuserte på «Innovasjon som konkurransefortrinn». Innovasjon spiller en avgjørende rolle for å opprettholde og styrke bedrifters konkurransekraft ved å kontinuerlig utvikle nye og unike produkter, løsninger og tjenester. Ledende aktører, både fra klyngen og utenfor, delte sine erfaringer og perspektiver på innovasjon som en suksessfaktor. Vi fikk verdifull innsikt i nyutvikling innen grønn teknologi, bærekraft utforsket nærmere drivkraften i samarbeid, og ble utfordret til å tenke utenfor vår egen bransje.…

En komplett maritim klynge

1
rederi
1
verft
1
skipsdesignere
1
utstyrsleverandører
Innovasjonsprosjekter og FOU-arbeid

Innovasjonsprosjekter og FOU-arbeid

For å realisere ambisjonen om å bli verdens første klimanøytrale maritime klynge er vi avhengig av å se både på eksisterende muligheter innen energieffektivisering, samt fremtidige løsninger innen potensielle nye energibærere og løsninger. Blue Maritime-klyngen leder og koordinerer for tiden flere prosjekter på vegne av den maritime næringen, noen eksempler er:…

Stor verdiskaping

1
ansatte
1
mrd. i omsetning
1
mrd. i verdiskaping
1
land

2023 i bilder

Start video

Kompetanse og ekspertise

I 2023 har GCE Blue Maritime Cluster aktivt arbeidet for å styrke klyngen med en rekke kompetansehevende aktiviteter, i tråd med vår «New Blue Deal»-strategi. Disse aktivitetene har dekket et bredt spekter av emner innen blant annet energieffektivisering, teknologi og grønne energibærere. Gjennom året har vi også arrangert en rekke «Maritim Onboarding», et nyutviklet kurs for alle som ønsker å øke sin forståelse og kunnskap om den maritime verdikjeden.…

Markeder og eksport

Relevant kompetanse og innovative teknologier må også tas ut i markedet. Klyngen har jobbet med flere prosjektet gjennom året, her er et utvalg av disse: Norwegian Cruise & Ferry Group Vi bidrar og arrangerer ulike aktiviteter for dette markedsnettverket innen cruise som seminarer, nettverksmøter samt vi koordinerte i mars en fellesstand under Seatrade Cruise Global 2023 i Miami, hvor deltakerene i tillegg fikk anledning til å delta på en omvisning ombord Celebrity Beyond.…
Vertskap og representasjon

Vertskap og representasjon

GCE Blue Maritime-klyngen består av en komplett verdikjede for skipsbygging og skipsdrift, noe som gjør oss til en sentral bidragsyter når det gjelder å representere klyngen og belyse de mest sentrale fokusområdene fra vårt perspektiv. Vi tar ofte imot delegasjoner fra internasjonale interesser som offentlige/diplomatiske representanter, kommersielle representanter og akademiske miljøer.…

Fremtiden ligger i havrommet

1 %
av jordens overflate er hav
1 %
er dypere enn 3000 meter
1 %
er fortsatt uutforsket
Start video

Oppsummering av årets klyngeanalyse fra Menon, presentert under Den maritime klyngekonferansen 2023