Team ÅKP på tvers

Kirsti Slotsvik CEO, i midten, sammen med de to andre medarbeiderne i ÅKP som jobber på tvers i alle delene av organisasjonen. Leder for strategisk kommunikasjon, Elisabeth Solvang, og CFO Erlend Nybøen Rødal.

Kirsti Slotsvik, CEO, med noen refleksjoner på tampen av året:

Aldri stå stille, alltid videre

ÅKP er et innovasjonsselskap, men hva er det? «Hva driver dere med, sånn egentlig», er et spørsmål jeg får ganske ofte. Da liker jeg å ta fram det bokstavene i initialordet vårt står for. Ålesund Kunnskapspark, het vi i opprinnelsen i 1999. Smak på ordet «kunnskapspark». Er det ikke fint? Jeg synes det. Og jeg synes det er fint at det finnes selskaper som er nettopp en kunnskapspark. Oversatt til godt norsk kan man kanskje si at vi er et samlingspunkt for forskjellige typer kunnskap, både fra utdanningsinstitusjoner, det offentlige, men aller viktigst, fra næringslivet.

Selv om det offentlige virkemiddelapparatet i mange tilfeller er en viktig samarbeidspartner for oss, er det næringslivet vi er til for. Vår jobb er å legge til rette for at næringslivet rundt oss skal kunne gjøre en best mulig jobb. Dette ligger til grunn for alle aktivitetene våre, fra vekstprogrammer til klyngeaktivitet i marin- og maritim næring. Det samme gjelder vår satsing på ny teknologi og digitale verktøy gjennom testsenteret DigiCat, som er en av fem nasjonale sentere, eller katapulter.

Ved å koble ulike aktører til hverandre og samtidig tilby ny kunnskap og nye verktøy håper vi at vi kan styrke næringslivet vi jobber for. At vi er et samlingspunkt for kunnskap betyr også å legge til rette for, og oppfordre til, innovasjon. Gjennom innovasjon kan Norge og næringslivet vårt forsvare høy levestandard og et høyere lønnsnivå enn mange av våre konkurrenter i andre land. Det er hjernekraft som gjør oss gode. Der verken kan eller vil vi tape.

For oss i ÅKP betyr dette at vi aldri kan stå stille, men alltid må videre. Vi må tenke nytt, og det gjør vi. Selv har jeg ledet innovasjonsselskapet i knappe fire måneder, men den offensive tankegangen, viljen og nytenkingen som allerede fantes i denne parken av kunnskap, har smittet og føles nå som en del av meg. Vi skal videre, bli enda bedre, enda mer innovative. Ikke for oss selv. Men fordi næringslivet vårt skal være best i verden.

Våre tjenester

Idéutvikling

Vi hjelper med å utvikle forretningsideer

Produktutvikling

Vi hjelper med praktisk innovasjon 

Kapital

Vi finner finansiering til ditt prosjekt

Vekstprogram

Vi hjelper deg å oppskalere din bedrift

Klynger og nettverk

Vi bidrar til å utvikle næringsklynger og nettverk

Prototyping og testing

Vi bistår bedrifter med virtuell prototyping og test av løsninger

Kompetanse

Vi legger til rette for kompetanseheving

Forskning og utvikling

Vi kobler din bedrift med de beste forskningsmiljøene

ÅKP i tall

ansatte
1
prosjekt
1
medlemsbedrifter og gründere
1
deltakere
1

Forretningsidé​

ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging.

Hovedstrategi​

Innovativt samspill i praksis

Verdier

Visjonær, uredd, kompetent, raus og solid

Høydepunkter 2023

Et humoristisk gruppebilde tatt av gjengen i ÅKP like før jul 2023. Alle var ikke til stede da bildet ble tatt, men samtlige ansatte i ÅKP ønsker alle våre kontakter en riktig god jul og et godt, nytt og produktivt 2024. Foto: Anne Marthe Vestre Berge. Hun har tatt mange bilder i Aktivitetsrapporten, inkludert bildene av våre ansatte.